[[แชร์สนั่น! ]] แนวข้อสอบ กทม. 2016 ตำแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน รวมแนวข้อสอบนายช่างสํารวจ กทม. 2016
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

images[[แชร์สนั่น! ]] แนวข้อสอบ กทม. 2016 ตำแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน รวมแนวข้อสอบนายช่างสํารวจ กทม. 2016
สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับการสอบครั้งที่ 2/2559 เตรียมสอบในตำแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน วันนี้ทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน มาอัพเดทให้ผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ได้ลองนำไปฝึกทำกันดูคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ภาพเพื่อการสำรวจ และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2428 แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และแนวข้อสอบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ…

แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับการสอบครั้งที่ 2/2559 [ตำแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. นายวิจัยวัดระยะระหว่างจุด A. ถึง จุด B. ในแผนที่ได้ 15 เซนติเมตร และคำนวนตามสูตรหาระยะทาง 1.5 กิโลเมตร อยากทราบว่านายวิจัย ใช้แผนที่ขนาด มาตราส่วนเท่าไหร่
ก. 1 : 10,000
ข. 1 : 50,000
ค. 1 : 70,000
ง. 1 : 100,000

ข้อที่ 2. หากอ่านแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 โดยวัดระยะระหว่างจุด A. ถึง จุด B. ได้ 3.5 เซนติเมตร ระยะทางในภูมิประเทศนี้เท่ากับกี่กิโลเมตร
ก. 1.75 กิโลเมตร
ข. 2 กิโลเมตร
ค. 2.75 กิโลเมตร
ง. 3 กิโลเมตร

ข้อที่ 3. หากอ่านแผนที่มาตราส่วน 1 : 10,000 โดยวัดระยะระหว่างจุด A. ถึง จุด B. ได้ 5 เซนติเมตร ระยะทางในภูมิประเทศนี้เท่ากับกี่กิโลเมตร
ก. 0.25 กิโลเมตร
ข. 0.5 กิโลเมตร
ค. 0.75 กิโลเมตร
ง. 1.0 กิโลเมตร

ข้อที่ 4. แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 ความหมายคือ
ก. ระยะบนแผนที่ 1 ซม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ซม.
ข. ระยะบนแผนที่ 1 ม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ซม.
ค. ระยะบนแผนที่ 1 ม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ม.
ง. ระยะบนแผนที่ 1 ซม. เท่ากับ ระยะในภูมิประเทศ 4,000 ม.

ข้อที่ 5. ข้อใดคือแผนที่ตามการจำแนกชนิดของแผนที่ตามขนาดของมาตราส่วน สำหรับนักภูมิศาสตร์
ก. แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วน 1:600,000 และเล็กกว่า
ข. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:600,000 แต่เล็กกว่า 1:75,000
ค. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนตั้งแต่ 1:75,000 และใหญ่กว่า
ง. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:250,000

ข้อที่ 6. Aerial Photograph คือ
ก. รูปถ่ายแผนที่
ข. รูปถ่ายแผนที่ทางอากาศ
ค. รูปถ่ายทางอากาศ
ง. รูปถ่ายดาวเทียม

ข้อที่ 7. ในการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศ เครื่องบินต้องถ่ายในระดับความสูงไม่ต่ำกว่ากี่ฟุต
ก. ต้องบินถ่ายในระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 5000 ฟุต
ข. ต้องบินถ่ายในระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 1,5000 ฟุต
ค. ต้องบินถ่ายในระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 2,5000 ฟุต
ง. ต้องบินถ่ายในระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 30,000 ฟุต

ข้อที่ 8. ข้อใดคือ Type of Aerial Photograph
ก. Vertical Photographs
ข. Obligue Aerial Photograph
ค. High Obligue Photograph
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. กล้องชนิดใดที่ถ่ายรูปภูมิประเทศเป็นแถบจากขอบฟ้าหนึ่งถึงอีกขอบฟ้าหนึ่งในแนวที่ขวางกับแนวบิน
ก. Panoramic cameras
ข. Strip cameras
ค. Multilens frame cameras
ง. Single lens frame cameras

ข้อที่ 10. Visible Light คือ
ก. ช่วงคลื่นที่ตามองเห็น
ข. ช่วงคลื่นที่ตามองไม่เห็น
ค. ช่วงคลื่นอินฟราเรด
ง. ช่วงคลื่นอินฟราเรดซึ่งตามองไม่เห็น

ข้อที่ 11. ภาพแพนโครเมติก (Panchromatic Aerial Photography) คือ
ก. ภาพสี
ข. ภาพถ่ายทางอากาศ
ค. ภาพขาวดำ
ง. ภาพภูมิประเทศ

ข้อที่ 12. ฟิล์มชนิดใดที่ใช้ร่วมกับแว่นกรองแสงที่ตัดแสงสีน้ำเงิน
ก. ฟิล์มแพนโครเมติก
ข. ฟิล์มสีปกติ
ค. ฟิล์มอินฟราเรดสีขาวดํา
ง. ฟิล์มอินฟราเรด

อ่านแนวข้อสอบ กทม. 2/2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ กทม. 2/2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,