จัดเน้นๆ แนวข้อสอบ ทอ 2560 ฟรี พร้อมเฉลย คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร รีบโหลดด่วน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

จัดเน้นๆ แนวข้อสอบ ทอ 2560 ฟรี พร้อมเฉลย คัดเฉพาะออกสอบ ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร รีบโหลดด่วน

จัดเน้นๆ แนวข้อสอบ ทอ 2560 ฟรี พร้อมเฉลย ยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี 2560 มาฝากกัน ใกล้วันสอบกองทัพอากาศ 2560 เข้ามาเต็มที หลายๆ ท่านคงกำลังหาตัวช่วยอยู่ ดราคัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร เพราะไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเตรียมตัวสอบ ทอ. 60 นานจนเกินไป รีบโหลดด่วนเลยคะ ช้าหมด อดไม่รู้ด้วยนะคะ โอกาสดีๆ ฟรีๆ แบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆ คะ


กองทัพอากาศ

จัดเน้นๆ แนวข้อสอบ ทอ 2560 ฟรี พร้อมเฉลย คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร รีบโหลดด่วน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับสอบกองทัพอากาศ ปี 2560
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูล (input unit) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ?
ก. แป้นพิมพ์
ข. เครื่องพิมพ์
ค. หน้าจอ
ง. สาย LAN

ข้อที่ 2. ข้อใดคืออุปกรณ์ชี้ตําแหน่งสําหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ?
ก. ลูกกลมควบคุม (track ball)
ข. แท่งชี้ควบคุม (track point)
ค. แผ่นรองสัมผัส (touch pad)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ในการสื่อสารระดับต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่ง เกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วงความถี่ คาบเวลา เรียกการสื่อสารในระดับนั้นว่าอะไร ?
ก. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer)
ข. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer)
ค. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer)
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer) ?
ก. พ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก
ข. มีหน่วยวัดความเร็วเป็นในการ พิมพ์เป็น PPM ซึ่งช้ากว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์มาก
ค. พิมพ์ได้ทั้งแนวนอนที่เรียกว่า “พอร์ทเทรต” และแนวตั้งที่เรียกว่า “แลนด์สเคป”
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) คอมพิวเตอร์ ?
ก. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC)
ข. โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator)
ค. หน้าจอ LCD
ง. ฮับ ( Hub)

ข้อที่ 6. เครื่องพิมพ์ชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) เหมาะกับอาชีพใดมากที่สุด ?
ก. สถาปนิก ข. ตํารวจ
ค. นักเขียน ง. แพทย์


ข้อที่ 7. การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ “หน่วยประมวลผลกลาง” เทียบได้กับอวัยวะส่วนใด ?

ก. ขาและแขน
ข. ตา
ค. สมอง
ง. หัวใจ

ข้อที่ 8.”GraphicalUserInterface:GUI” คืออะไรมีความสําคัญอย่างไร ?

ก. เป็นส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
ข. เป็นซอฟต์แวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานซอร์ฟแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็น กราฟฟิก
ค. เป็นระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. เป็นฮาร์ดแวร์ที่ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ผ่านรูปแบบที่เป็น กราฟฟิก

ข้อที่ 9. เครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network-LAN) เป็นการติดต่ออุปกรณ์สื่อสารตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปในระยะกี่ฟุต ?

ก. 1,000 ฟุต ข. 1,500 ฟุต
ค. 2,000 ฟุต ง. 2,500 ฟุต

ข้อที่ 10. สมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheet ) จัดเป็นระบบสารสนเทศประเภทใด ?
ก. Office Automatic System หรือ OAS
ข. Transaction Processing System หรือ TPS
ค. Executive Informaion Systyem หรือ EIS
ง. Decision Support System หรือ DSS


 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร

 

* เฉลยของแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2560 ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,