ของเก่าเก็บ รวบรวม แนวข้อสอบ กฟน 2559 พร้อมเฉลย ฟรี ย้อนหลัง 10 ปี โหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2559 pdf ได้แล้วที่นี่
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ของเก่าเก็บ รวบรวม แนวข้อสอบ กฟน 2559 พร้อมเฉลย ฟรี ย้อนหลัง 10 ปี โหลด pdf ได้แล้วที่นี่

มาแล้ว มาแล้ว ของเก่าเก็บที่รวบรวมเอา แนวข้อสอบ กฟน 2559 พร้อมเฉลย ฟรี มาให้วันนี้ เป็นตัวอย่าง แนวข้อสอบ กฟน. 2559 เฉพาะ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เนื่องจากตอนนี้ แนวข้อสอบ กฟน 2559 เป็นที่ต้องการอย่างมาก เราเลยเก็บข้อมูล ย้อนหลัง 10 เตรียมความพร้อม ให้สมาชิกชาว jobparttimes.com ได้โหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2559 pdf กันไปเลย มีพร้อมแล้ว เข้ามาดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่เลยคะ ไม่อยากให้พลาด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2559 ชุดนี้จริงๆ คะ

 

001

ของเก่าเก็บ รวบรวม แนวข้อสอบ กฟน 2559 พร้อมเฉลย ฟรี ย้อนหลัง 10 ปี โหลด แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2559 pdf ได้แล้วที่นี่

แนวข้อสอบ กฟน. 2559 เฉพาะตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. โหลดเกิน (Over Load) มีสาเหตุเนื่องมากจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของ ฉนวนไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุ
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ฟ้าผ่า หรือสวิตซชิ่งเสิร์จ (Switching Surge)
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกำลังไฟฟ้าที่ได้ไม่เพียงพอกับโหลด
ง. มีสาเหตุเนื่องมากจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดใดที่ใช้การดับอาร์กแบบลดความดัน ?
ก. Vacuum Circuit Breaker
ข. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ SF6
ค. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ ลม
ง. เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ น้ำมัน

ข้อที่ 3. ข้อใดคือการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่า ?
ก. High Mast Air Terminal
ข. Overhead Ground Wire
ค. การป้องกันโดยใช้ทั้งเสาล่อฟ้าและสายดินล่อฟ่าวางเหนือระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใดให้ความหมายของค่ากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (Critical Lightning Current) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. เป็นกระแสฟ้าผ่าที่คํานึงถึงค่าความต้านทานของดินเป็น ศูนย์
ข. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ โดยที่ได้จากคุณ สมบัติของฉนวนตามมาตรฐานการผลิตที่กําหนดใช้ในระบบนั้น
ค. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงบนระบบ
ง. เป็นค่ากระแสฟ้าผ่าที่เกิดภายนอก ระบบ ในขณะที่เกิดฟ้าผ่าลงนอกระบบ

ข้อที่ 5. การเกิดภาวะแรงดันสูง (Over voltage) มีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร ?
ก. มีสาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมของฉนวนไฟฟ้า
ข. มีสาเหตุเนื่องมาจากการผลิตกาลังไฟฟ้าไม่เพียงพอกับโหลด
ค. มีสาเหตุเนื่องมาจากอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ อาจ เกิดจากฟ้าผ่า หรือสวิตชิ่งเสิร์จ (Switching surge)
ง. มีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง

ข้อที่ 6. ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของระบบป้องกัน ?
ก. มีความเชื่อถือได้ดี (Reliability)
ข. ทำงานโดยถูกต้อง (Dependability)
ค. ทำงานโดยรวดเร็ว (High speed)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. แรงดันระบบ (System voltage) ของการไฟฟ้านครหลวงตรงตามข้อใด ?
ก. 500 KV 230 KV และ 115 kV
ข. 230 KV,115 kV และ 69kV
ค. 12kV, 24kV และ 69kV
ง. 11kV, 22kV และ 33kV

ข้อที่ 8. เปอร์ยูนิต (Per-unit) เป็นปริมาณที่เป็นสัดส่วนระหว่างปริมาณใดกับปริมาณใด ?
ก. เป็นสัดส่วนระหว่าง Impedanceและ Voltage
ข. เป็นสัดส่วนระหว่าง Voltageและ Current
ค. เป็นสัดส่วนระหว่าง Currentและ Impedance
ง. เป็นสัดส่วนระหว่างActual QuantityและReference Base Quantity

ข้อที่ 9. สถานีไฟฟ้าแรงสูง 115/22 kV. แห่งหนึ่งมีความสูงของตัวล่อฟ้าในรูปแบบเสาล่อฟ้า โดยมีความสูงที่ติดตั้ง Air Terminal ให้สูง hm=16.0+1.3 เมตร และมี ตัวสายตัวนําขนาด 400 Sq.mm. ความสูงสูง he = 4.5 เมตร ของอุปกรณ์ โดยระบบมีค่า BIL = 450 kV. จงหาค่า Zs เสิร์จอิมพีแดนซ์ ?
ก. 247.18 Ω
ข. 255.08 Ω
ค. 297.14 Ω
ง. 300.54 Ω

ข้อที่ 10. การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงมีการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากฟ้าผ่าด้วยกัน กี่วิธี ?
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี

 

 

 

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2559 ทุกตำแหน่ง เพิ่มเติม >>>>>

ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2559 ทุกตำแหน่ง เพิ่มเติม

 

* เฉลยของแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2559 ทุกตำแหน่ง จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights