ด่วน!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

สำหรับตัวอย่าง แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 ที่เรานำมาฝากคุณๆ กันวันนี้เป็น แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 ที่มีเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ สมัครสอบ กพ ประจำปี 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555 ที่เรานำมาวันนี้ มาเป็นตัวอย่าง เป็นเพียงน้ำจิ้มให้คุณลองดูกันคะ จะได้ไม่อ่านหนังสือแบบหว่านแหจนเกินไป อาจทำให้คุณเสียเวลาได้ มาดู แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 กันเลยดีกว่าคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555


ด่วน!! แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย กพ 2555 แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

๑.คำข้อใดเขียนสะกด ถูกต้องทุกคำ
ก.    ศึกษานิเทศก์   สัญลักษณ์    ข.    สันณิบาต   เสบียง
ค.    อุโมงค์   อายุเยา    ง.    อุทธรณ์   อัชฌาศัย

แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

๒.คำข้อใดเขียนสะกดผิดทุกคำ
ก.    สัตตบรรณ   สันโดษ    ข.    หน้าปัด   วอกแวก
ค.    ปรานีปรานอม   พะยักพะเยิด    ง.    สิงโต   สะบักสะบอม
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
๓.คำข้อใดอ่านถูกต้อง
ก.    ปรมาภิไธย  อ่าน  ปะ – ระ – มา – พิ – ไท
ข.    ดุลยพินิจ  อ่าน  ดุน – พิ – นิด
ค.    โภชนาการ  อ่าน โพด – ชะ – นา – กาน
ง.    สุตกวี  อ่าน สุด – ตะ – กะ – วี

แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

๔.“คนที่เอาแน่นอนยังไม่ได้” กล่าวตรงกับสำนวนในข้อใด
ก.    ลูกผีลูกคน    ข.    ลูกล่อลูกชน
ค.    ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น    ง.    ลูกสมภารหลานเจ้าวัด
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
๕.คำขวัญใด ไม่ใช่ ประโยค “บอกให้ทำ”
ก.    อย่าบ่อนทำลายชาติ  ด้วยการเป็นทาสยาเสพติด
ข.    ละเว้นอบายมุข  เพื่อความสุขของตนเอง
ค.    เพิ่มคุณภาพให้แก่ชีวิต  ด้วยการเป็นทาสยาเสพติด
ง.    หลงมัวเมาอบายมุข  ทำลายความสุขในครอบครัว
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
๖.ผู้พูด ข้อใดที่พูดประทับใจผู้ฟังน้อยที่สุด
ก.    ดิฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ข่าวนั้น    ข.    ดิฉันขอมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากด้วย
ค.    ดิฉันขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย    ง.    ดิฉันขอขอบใจในมิตรไมตรีที่คุณมอบให้
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
๗.ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการแสดงทรรศนะของผู้พูด
ก.    สื่อ    ข.    ภาษา
ค.    คุณธรรม    ง.    ผู้รับสาร
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
๘.ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการทุกคำ
ก.    สวัสดี  เป็นไง    ข.    รถประจำทาง  อาหาร
ค.    เก่ง  จิ๊บจ๊อย    ง.    ปิ้ง  คู่สมรส

แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

๙.ข้อใดมีความหมายเดียวกันทุกคำ
ก.    รัตติกาล  ราตรี    ข.    เดือน  รติ
ค.    กุญชร  ชลธาร    ง.    สิงขร  พฤกษา
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
๑๐.ข้อความใดโน้มน้าวได้เหมาะสมที่สุด
ก.    เล่าถึงความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา
ข.    พูดสนุก สร้างบรรยากาศที่ดีให้ผู้ฟังคล้อยตาม
ค.     ยกตัวอย่างที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาอ้างอิง
ง.    ใช้คำประพันธ์ที่ไพเราะประกอบการพูด

แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

๑๑.ข้อใด ไม่ได้ บอกเหตุและผลไว้ในข้อความ
ก.    ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล    ข.    ท้องอิ่มหนังตาหย่อน
ค.    น้ำลดมดกินปลา    ง.    ท้องเสียกินอะไรไม่ได้
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
๑๒.ข้อความที่ผู้เขียนต้องการเสนอข้อเท็จจริงแก่ผู้อ่าน
ก.    เพลงเรือนิยมเล่นในช่วงออกพรรษา    ข.    เด็กๆ สมัยนี้เลี้ยงยาก
ค.    คนพูดหยาบเปรียบได้กับบอระเพ็ด    ง.    ใครๆ ก็ชอบคนสวย
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
๑๓.ข้อใด ไม่ใช่ การคิดเชิงโต้แย้ง
ก.    ทำดีกว่าพูด
ข.    จะไปไหนมาไหนให้ระวัง
ค.    เป็นผู้ชายดีกว่าเป็นผู้หญิง
ง.    รับราชการสมัยนี้กว่าอาชีพอื่น

แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

๑๔.ข้อใดมีลักษณะเชิญชวน
ก.    ขึ้นลงทุกครั้งโปรดชิดซ้าย
ข.    บริจาคคนละบาท ช่วยเจ้าอาวาสสร้างโบสถ์กัน
ค.    อาหารดีมีคุณภาพ ราคาเป็นกันเอง
ง.    เข้าออกปิดไฟ ปิดพัดลมทุกครั้ง
แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555
๑๕.ข้อใดกล่าวปฏิเสธได้อย่าง “บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น”
ก.    ติดธุระมาไม่ได้ ไม่ต้องคอย
ข.    มาไม่ได้ติดธุระ เสียใจด้วย
ค.    ติดธุระด่วนมาไม่ได้ ต้องขอโทษด้วย
ง.    จนใจติดธุระมาไม่ได้จริงๆ

แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2555

แนวข้อสอบกพ ภาค ก 2555 แนวข้อสอบ กพ พร้อมเฉลย 2555 แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย 2555

ส่งความคิดเห็นคลิก!! ที่นี่คะ


กล่องแสดงความคิดเห็น
* จำเป็นต้องใส่

Tags: , , , , , , , ,